Avtorstvo in pravica do intelektualne lastnine

V podjetju Strim plus d.o.o. smo imetniki vseh avtorskih pravic na vsebini, objavljeni na spletni strani (https://strim.si). Za zasebno in nekomercialno uporabo lahko tiskate, kopirate ali shranite dele spletne strani. Vsebin na spletni strani ne smete uporabljati v komercialne namene.

Na spletni strani, katere lastnik ste, lahko ustvarjate povezave na našo spletno stran na način, ki je skladen s pravom in ne škoduje našemu dobremu imenu, ugledu ali poslovanju. Prepovedano je objavljanje povezav na spletno stran, ki nakazujejo ali bi lahko nakazovale na kakršnokoli povezovanje, sodelovanje ali potrditev z naše strani, ki pa ne obstaja.

Pridržujemo si pravico, da kadarkoli lahko umaknemo dovoljenje za objavljanje povezav na https://strim.si in/ali brez navedbe razloga zahtevamo, da takoj umaknete kakršnokoli povezavo na https://strim.si.

Meni