Pravno obvestilo

Vsebine na teh spletnih straneh omogočajo splošne informacije o podjetju Strim plus d.o.o. in njegovih storitvah.

Podjetje Strim plus d.o.o. se bo na svojih straneh z vso potrebno skrbnostjo trudilo zagotavljati točnost ter ažurnost podatkov. Podatki na teh spletnih straneh so zgolj informativne narave, zato v podjetju Strim plus d.o.o. ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za katerekoli vsebinske napake ter za napake pri pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Niti podjetje Strim plus d.o.o., niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in vsebinskem urejanju spletne strani, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh, ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

V podjetju Strim plus d.o.o. nismo odgovorni za morebitne težave pri delovanju spletne strani. Pridružujemo si pravico do morebitnih napak in sprememb na spletni strani. V podjetju Strim plus d.o.o. ne prevzemamo nobene odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se uporabnikom prenesli s te spletne strani, in priporočamo, da se uporabniki pred nevarnostjo virusov ustrezno zavarujejo še pred prenosom informacij s te spletne strani. V podjetju Strim plus d.o.o. si pridržujemo pravico, da uporabnike napotimo na druge strani svetovnega spleta in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino.

Meni