Digitalizacija

Svet se spreminja, postaja vse bolj globalen in digitalen. Slovenska podjetja moramo temu trendu hočemo nočemo slediti. Današnja tehnologija omogoča, da se sporočila blagovne znamke povežejo s strankami na bolj osredotočen in relevanten način. Mi se trudimo k procesu digitalizacije pravilno pristopiti, svetovati in ga poenostaviti, saj je digitalizacija ključnega pomena za prihodnost podjetij. Glavni poudarki zakaj pa so tu…

0%
poslovnih informacij je shranjenih na papirju
0%
odločevalcev vidi digitalno transformacijo kot stvar preživetja podjetja
0%
evropskih podjetij ocenjuje svojo tehnološko (digitalno) raven kot napredno
0%
evropskih podjetij je doseglo brezpapirno pisarno

Zakaj pravzaprav iti v smeri brezpapirnega poslovanja…

Bolj kot je poslovanje digitalno, bolj fleksibilno je, lažje se prilagaja spremembam v svetu in na trgu. Primeri: Deljenje digitalnih dokumentov je mnogo lažje, sodelovanje na projektih preko spleta ali videokonferenc lahko prihrani ogromno časa zaradi nepotrebnih potovanj, potrebuje se manj pisarniškega prostora, veliko pridobi tudi naše skupno okolje…

Pomembni koraki v procesu digitalizacije…

Analizirati je potrebno ne le stroške tiskanja in papirnatega poslovanja, temveč tudi procese, ki vse to zahtevajo, ter najti način za nekaj začetnih enostavnih sprememb ter odkriti morebitne anomalije. Vključiti je potrebno nekaj uporabnikov iz menedžmenta, ki bodo prevzeli vlogo brezpapirnih pionirjev in dajali smernice ter vzor ostalim. Glavna ovira so največkrat ljudje in njihovo prepoznavanje prednosti ter sprejemanje sprememb v podjetju. Čimprej je potrebno prepoznati dvomljivce in zagotoviti informacije ter usposabljanje za tiste zaposlene, ki niso najbolj naklonjeni tehnološkim spremembam. Digitalizacija je ključna pri tem procesu.

Glavne omejitve na poti v brezpapirno poslovanje

Glavna težava je tudi sama »ugodnost« papirja. To pomeni, da so delovni procesi ponavadi narejeni tako, kot jih je definirala uporaba in strošek papirja oz. papirnatih dokumentov.
Če želite spremeniti potek dela v smeri brezpapirnega poslovanja, se od ljudi zahteva, da spremenijo delovne navade kot celoto, namesto da bi preprosto zamenjali papir z računalniškim zaslonom. To predstavlja največji izziv pri prehodu z ene tehnologije na drugo, saj v vmesnem obdobju obstaja hibridna faza, v kateri sta nameščeni obe obliki tehnologije, ki včasih predstavlja nepremostljive ovire za popolno posvojitev nove tehnologije.

Kako lahko pomagamo mi…

Začenjamo seveda pri analizi okolja tiskanja, iskanju anomalij največje porabe papirja v procesih.
Vpeljujemo tiskanje na zahtevo in sprotno spremljanje stroškov in količine tiskanja.
Svetujemo pri uvajanju modernih funkcionalnostih modernih naprav, kot so poenostavljen proces skeniranja po uporabnikih in/ali projektih, OCR skeniranje v datoteke, ki jih je možno urejati..
S programskimi rešitvami omogočamo upravljanje dokumentov, strukturirano arhiviranje dokumentov in preprosto iskanje po njih.
S partnerji lahko poskrbimo tudi za večje sisteme tako digitaliziranja kot arhiviranja in uničenja dokumentov. Svetujemo tudi pri nadaljnji uporabi dokumentov v smeri sodelovanja in uporabe na digitalnih zaslonih.

Meni